Cíl  podpořit pracovníky školského managementu v oblasti měkkých dovedností a umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a podpořit osobnostní rozvoj vedoucích pracovníků škol a školských zařízení 
Forma 

bagatelní podpora 20 hodin; účastníkům plně hrazena účast, ubytování i strava

 • dvoudenní vzdělávací akce (16 hodin)
 • sdílení s vedením jiných škol, návštěvy na škole (4 hodiny) 

puzzle vedeni skol web

Akce 
 • teoretický základ a praktický výcvik v oblasti měkkých dovedností vedoucích pracovníků
 • prostor pro sdílení vzájemných zkušeností, navázání spolupráce mezi účastníky
 • témata:
  • efektivní hospitace
  • rozvoj spolupracovníků
  • hodnotící pohovory
  • analýza potřeb školy
  • strategické plánování
  • krizové řízení
  • prezentace školy na veřejnosti
  • jak se připravit na inspekci
Následná návštěva  metodické setkání na vybrané škole - inspirace v oblasti řízení a rozvoje školy
Cílová skupina 

vedení základních a středních škol Jihočeského kraje

 • ředitelé škol a jejich zástupci
 • vedoucí pracovníci pedagogických týmů
 • další členové vedení školy