Cíl  podpořit rozvoj kompetencí pracovníků, kteří budou vykonávat funkci uvádějícího učitele; rozvoj měkkých dovedností uvádějících učitelů 
Forma 

bagatelní podpora 20 hodin; účastníkům plně hrazena účast, ubytování i strava

  • dvoudenní vzdělávací akce (16 hodin)
  • metodické setkání na škole spojené s náslechem a reflexí (4 hodiny) 

 puzzle uvadejici ucitel web

Vzdělávací akce 
  • mozaika odborných aktivit souvisejících s rolí uvádějícího učitele
  • metodické semináře
  • prostor pro sdílení vzájemných zkušeností, navázání spolupráce mezi účastníky 
Náslech 
  • metodické setkání na vybrané škole zaměřené na roli uvádějícího učitele; mapování potřeb začínajících učitelů a jejich naplňování
  • doplňující metodický seminář
Cílová skupina 
  • střední management základních a středních škol Jihočeského kraje
    • pedagog, kterému byla/bude přidělena role uvádějícího učitele