STYLY UČENÍ ŽÁKŮ A JAK JE VYUŽÍT PŘI ROZVOJI ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Termín:  není upřesněn; prezence + ubytování od 8:30 hod., začátek 9:00 hod. Předpokládané ukončení druhý den 14:30 hod

Časová dotace workshopu: 16 hodin

Místo konání: Šindlovská krčma, Šindlovy Dvory 6, 370 01 Litvínovice – České Budějovice

Přihlášení: na webové adrese http://www.zvas.cz/katalog/  

Anotace workshopu: Workshop pomůže učitelům odhalit učební styl žáků a pomoci jim s diagnostikou. Pracuje se základními pojmy- hmatový a pohybový styl, vizuální, auditivní styl. Učitel by měl vědět, k jakému typu patří žák – učí se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo mu při studiu vyhovuje pohyb a hry. Pokud odhalí nejlepší způsob učení, je na správné cestě k tomu, pomoci žákům zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou a s vysokou efektivitou a při využívání vhodného stylu zlepšovat úroveň čtenářské a matematické gramotnosti.Dále se pracuje s termíny: pud, zájem, záliba, aspirace,  ambice, ctižádost, cíl, ideály, zvyk v souvislosti s motivací. Také budou představeny trendy ve výuce aplikovatelné do různých předmětů a praktické cesty, jak k nim dojít. Pracuje se aktivními metodami vedoucími k osvojení dovedností okamžitě použitelných v praxi.

Ubytování, strava, účast na workshopu i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, tj. nehradí se žádný účastnický poplatek, pokud účastník dodrží následující podmínky účasti:

- naplnit bagatelní podporu 20 hodin vzdělávání; vedle dvoudenního workshopu (16 hodin) je účastník povinen realizovat  4 hodinovou elektronickou individuální podporu s lektorem specialistou při tvorbě aktivit pro projektový den, které budou organizovány v rámci tohoto projektu

- vytvořit aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, které pilotně ověří pedagog SŠ a následně budou realizovány na projektových dnech; ve spolupráci s dalšími pedagogy SŠ a pedagogy spolupracující ZŠ

- splňovat požadavky na cílovou skupinu: učitel učebního oboru středního vzdělávání (učební obor s kódem H či E), učitel 2. stupně ZŠ