E-learning věnovaný DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI. Pro jeho úspěšné absolvování je zapotřebí projít všemi kapitolami. Časový horizont není rozhodující, kapitoly JE nutné absolvovat v určeném pořadí.

Vymezený studijní čas pro všechny kapitoly: 4 vyučovací hodiny


Cíle vzdělávací aktivity

Účastníci e-learningového studia

 • si uvědomuje důležitost hesla do různých služeb a podle toho aplikuje získané poznatky do praxe, generuje bezpečnější heslo, vyhodnocuje rizika přihlašování se do různých e-služeb.
 • si zvolí svůj prohlížeč podle vyhodnocení rizik, dostupnosti, preferencí, efektivně v něm zpracovává zadané úkoly, protože zná jednotlivé funkcionality, vyhodnocuje rizika spojená s používáním prohlížeče na různých počítačových stanicích, při různých přihlášeních.
 • se bezpečně přihlašuje do prohlížeče na počítačových stanicích mimo domov, mimo svůj vlastní počítač. Dokáže argumentovat, proč se takto přihlašuje.
 • využívá služby elektronické komunikace, dodržuje její pravidla i z důvodů své bezpečnosti, vybírá si vhodnou službu, která mu vyhovuje a dokáže tuto volbu vysvětlit ostatním. Dokáže nakonfigurovat v nastavení svého e-mailového klienta, dokáže odhalovat jednoduché nefunkčnosti, v nastaveních je odstraňovat.
 • se seznámí se svým mobilním telefonem, dokáže formulovat argumenty, proč tento telefon používá, vybere si vhodnou aplikaci pro specifickou činnost, umí ji obsluhovat. Vyjmenuje aplikace, jejichž výstupy dokáže sdílet s ostatními. Používá nativní aplikace telefonu v běžném životě.
 • vyhodnotí rizikové chování na sociálních sítích, předchází rizikovému chování. Využívá sociální sítě k získání potřebných informací. Rozhoduje se, které informace o něm samém jsou ještě bezpečné ke zveřejnění, nešíří poplašné a neověřené zprávy, předchází rizikovému chování v takových situacích.
 • efektivně sdílí potřebné informace – obrazový materiál – fotografie. Dokáže zdravě experimentovat a ověřovat si nové postupy při sdílení. Odlišuje soukromé fotografie od pracovních, vyhodnocuje rizika při sdílení soukromých.
 • si uvědomuje důležitost dodržování typografických zásad pro dobré zpracování textů, dodržuje je, sám vyhledává další pravidla, obohacuje svůj repertoár znalostí této oblasti. Při práci s editorem si uvědomuje principy práce.
 • získává nebo prohlubuje povědomost o cloudových službách. Vyhodnocuje rizika při sdílení vytvořených dokumentů, nastavuje správně práva pro sdílení a spolupráci na jednotlivých dokumentech. Formuluje výhody používání sdílených dokumentů, vyhodnocuje případná rizika.
 • se seznámí s problematikou autorských práv tak, aby mohl sám další zásady vyhledávat a aktivně je dodržovat. Aktivně využívá citací, umí používat zjednodušené v podobě různých citátorů. Seznámí se s licencemi CC.
 • si vytvoří základní představu o tom, jak vypadá čtení v elektronické podobě, získává představu o pozitivech a rizicích takového čtenářství. Nastaví si potřebné aplikace, vybere si potřebný elektronický formát, využívá všech funkcionalit nabízené služby. Předplatí si takovou službu, případně ji dokáže prodloužit nebo zrušit.
 • využívá bezpečně e-shop, osvojí si jednotlivé zásady bezpečného nakupování, vyhodnocuje aktivně případná rizika elektronických plateb, vybere si pro něj nejvýhodnější službu.
 • objevuje výhody elektronické komunikace s úřady, aktivně vyhledává podobné nabídky, které využívá ve svůj prospěch. Do podobných služeb se bezpečně registruje, zeptá se na případné nejasnosti na úřadu, elektronickém fóru.
 • přemýšlí o své práci a zálohuje si ji proto, aby o žádnou nepřišel. Zjišťuje a vybírá si jeho nejvhodnější postup, diskutuje o svých postupech se svými kolegy, odhaluje rizika, upravuje svoje postupy do ideální podoby. Je schopen formulovat dotazy a říct si o pomoc.

Jednotlivé kapitoly

Kapitola A

1. Hesla – geneze správného hesla, správce hesel
2. Prohlížeč internetu v počítači – anonymní okno, personalizace prohlížeče, jaký prohlížeč si vyberu?
3. Anonymní okno prohlížeče internetu

Kapitola B

4. E-mail – klient a webové rozhraní
5. Mobilní telefon – internet, mail, mailový klient, zprávy, messenger

Kapitola C

6. Facebook – sociální sítě – fenomén dneška
7. Sdílíme fotografie, posíláme pohledy z ciziny i z vlasti

Kapitola D

8. Zpracováváme text – typografická pravidla
9. Sdílené dokumenty – cloudové služby – spolupráce, nastavování práv
10. Autorská práva – licence, duševní vlastnictví

Kapitola E

11. Čteme knihy, noviny a časopisy – čtečky, různé formáty knih
12. Nákupy na internetu – e-shop, různé způsoby plateb
13. Digitální občanství – úřady a dokumenty, ankety, sčítání lidu, petice
14. Závěrem - zálohovat, zálohovat, zálohovat


 Použitá literatura a zdroje

Kapitoly jsou psány za základě dlouholetých lektorských zkušeností lektora. Případné zdroje či literatura jsou uvedeny u konkrétního tématu.