E-learning věnovaný matematické gramotnosti. Pro jeho úspěšné absolvování je zapotřebí projít všemi kapitolami. Časový horizont není rozhodující, kapitoly JE nutné absolvovat v určeném pořadí.

Vymezený studijní čas pro všechny kapitoly: 4 vyučovací hodiny


Cíle vzdělávací aktivity

Účastníci e-learningového studia

 • si uvědomí, jakými etapami procházejí žáci, u nichž je systematicky rozvíjena matematická gramotnost
 • si uvědomí, jakými etapami procházejí žáci, u nichž je systematicky rozvíjena matematická gramotnost
 • se seznámí s metodami a formami práce, které mohou používat při rozvoji matematické gramotnosti ve výuce
 • pochopí didaktické postupy vedoucí k dosažení učebních cílů
 • naučí se přemýšlet o tom, jak lze žáka motivovat a zvyšovat jeho výkon
 • na konkrétních příkladech pochopí propojení matematiky s reálným životem
 • seznámí se s cíli, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti
 • uvědomí si, že součástí matematické gramotnosti je také rozvoj myšlení každého žáka
 • pochopí, že matematická gramotnost je celoživotní proces, který přispívá k seberozvoji každého žáka a získané dovednosti každý jedinec využije v osobním i pracovním životě
 • uvědomí si, že součástí matematické gramotnosti je informační gramotnost a že její rozvoj výrazně zvyšuje možnosti uplatnění jedince na trhu práce
 • se seznámí s výsledky výzkumu matematické gramotnosti u žáků ZŠ v posledních letech seznámí se s různými metodami, kterými lze budovat matematickou gramotnost
 • seznámí se s možnými úskalími při budování matematické gramotnosti
 • pochopí, jaké podmínky a jaké materiální zázemí je nutné vytvořit, aby školy mohly rozvíjet matematickou a informační gramotnost

Jednotlivé kapitoly

Kapitola 1: POJEM MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Kapitola 2: CESTY VEDOUCÍ K MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Kapitola 3: CESTY K NAŠEMU CÍLI

Kapitola 4: OMEZENÍ V DOSAŽENÍ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A NÁPADY NA ODVOZENÍ POJMŮ, VZTAHŮ, ALGORITMŮ

Kapitola 5: ŠIKOVNÉ ÚLOHY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC + VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE


 Použitá literatura a zdroje

 • BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7. Geometrie pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-681-9.
 • HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK v Praze, PedF, 2004. ISBN 80-7290-189-3.
 • HERMOCHOVÁ, D., PRESOVÁ, J., KAŠŠÁK, P., PODPĚRA, J., ZIKMUNDOVÁ, L., PAVLÍKOVÁ, M., POLÁKOVÁ, R., HOUŠKOVÁ, M., ZAHRADNÍČKOVÁ, M., HUBÁČKOVÁ, E. Hravá matematika. Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Taktik International, spol. s r. o., 2018. ISBN 978-80-7563-133-6.
 • MALÍK, M., PRESOVÁ, J., ŠOLCOVÁ, V., NEDOROST, R. Hravá matematika. Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Taktik International, spol. s r. o., 2017. ISBN 978-80-7563-084-1.
 • PERÁČKOVÁ, V., KIŠOVÁ, M., MÁSLOVÁ, A., SLEZÁKOVÁ, E., DAVIDOVÁ, J., PRESOVÁ, J., MOČIČKOVÁ, K., POLÁKOVÁ, R. Hravá matematika. Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Taktik International, spol. s r. o., 1. vydání. ISBN 978-80-87881-19-4.