BiO2

Mgr. Marek Chvátal

Vystudoval geologické obory na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy; později zde pracoval jako odborný asistent pro mineralogii; je redaktorem, překladatelem a autorem řady odborných textů; v současnosti též vyučuje biologii a chemii na gymnáziu.

nj2

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Vedoucí katedry germanistiky PF JU v Českých Budějovicích, garantuje didaktiku německého jazyka i pedagogickou praxi, vede pravidelnou výuku v prezenčních studijních programech bakalářského a navazujícího magisterského studia učitelství německého jazyka a literatury.

Dr.phil. Zdeněk Pecka

Vyučuje na katedře germanistiky PF JU, zaměřuje se na novější německy psanou literaturu a na poválečnou rakouskou literaturu.

1st

Mgr. Lenka Korčáková

Učitelka 1. st. ZŠ, podílela se na uvedení písma Comenia Script® do školní praxe, je oficiální lektorkou Comenia Script® s pověřením autorky písma MgA. Radany Lencové, Ph.D.

Mgr. Iveta Marušáková

Řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.

Mgr. Jitka Vodáčková

Učí 14 let na 1. stupni ZŠ, má zkušenosti i s malotřídní školou. S tematickými dny pracuje již několik let, tento způsob realizace výuky umožňuje propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí. Smysl takové práce spatřuje především v tom, že děti mohou získat ucelený obraz o daném tématu z mnoha úhlů pohledu.

pg

PhDr. Alexandra Kiml

Vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni obor učitelství 1. stupně a certifikátové studium speciální pedagogiky. Poté studovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu dalších let absolvovala CŽV zaměřené na speciální pedagogiku. Věnuje se pedagogicko-psychologickému poradenství zejména pro děti a jejich rodiče jak v oblasti výukového selhávání, tak i v oblasti poradenství dalšího profesního zaměření a studia. Lektoruje vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a zdravotní sestry. Pracovala jako školní psycholog na základní škole, v současnosti řídí Dyscentrum Strakonice.

Mgr. Petra Vávrů

Vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.