Cíl navázat a podpořit spolupráci pedagogů daných aprobací ze základních a středních škol Jihočeského kraje; rozvoj měkkých dovedností pedagogů 
Forma 

bagatelní podpora 20 hodin; účastníkům plně hrazena účast, ubytování i strava

 • dvoudenní vzdělávací akce (16 hodin)
 • metodické setkání na škole (4 hodiny) 

puzzle metod setkani

Podoba akce
 • mozaika odborných aktivit vážících se k danému oboru
 • metodické semináře
 • prostor pro sdílení vzájemných zkušeností, navázání spolupráce mezi účastníky
 • Lesson study
 • 2 varianty
  • cyklus až tří na sebe navazujících dvoudenních „oborových“ aktivit (2018 – 2020)
  • nenavazující dvoudenní aktivita 
Náslech
 • metodické setkání na vybrané škole v rámci předem deklarovaných oborů spojené s náslechem 2 hodin
 • výstup z aktivity Lesson study – praktické ověření lekce, kterou skupina zpracovala v rámci dvoudenní vzdělávací akce, následná reflexe a revize metodického postupu
 • doplňující metodický seminář
Cílová skupina

 střední management základních a středních škol Jihočeského kraje

 • učitelé pověření vedením předmětových komisí (či jejich zástupci)
 • výchovní poradci
 • metodici prevence rizikového chování
 • koordinátoři ŠVP / IT / EVVO a další