tandem malyCentrum pedagogické podpory nabízí možnost podat pomocnou ruku pedagogům běžných škol přímo v jejich domácím prostředí, tedy v kmenových školách.

Speciální pedagogové zapojeji do projektu jsou učitelé z praktických a speciálních škol jižních Čech a mají s prací s dětmi se specifickými poruchami učení dlouholetou zkušenost.


Co nabízíme?

Při osobní návštěvě má pedagog možnost se speciálním pedagogem podrobněji prohovořit rozmanitou problematiku týkající se inkluzivního vzdělávání v prostředí běžných škol.

V rámci společné práce mohou probrat metody a formy výuky žáků se specifickými poruchami učení.

Se speciálním pedagogem mohou konzultovat vhodný výběr a možnosti použití didaktických pomůcek, systémy hodnocení, možnosti lepšího zapojení žáků se specifickými poruchami učení do třídního a školního kolektivu aj.

Pro více informací prosím kontaktujte manažerku projektu nebo využijte kontaktní formulář.