záměrem klíčové aktivity Centra pedagogické podpory projektu Pedagog 21. století je nabídnout odbornou pomoc pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě možnosti tandemové výuky nabízí projekt možnost podpory v oblasti odborného poradenství. Pedagogičtí pracovníci mohou své dotazy ohledně výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami zasílat přímo do Centra pedagogické podpory, nebo stačí vyplnit kontaktní formulář na stránkách našeho projektu. Podle obsahu dotazu budou jednotlivé emaily předávány k zodpovězení odborným pracovníkům příslušného školského poradenského zařízení. Dotazovat se můžete například na metody výuky, úpravu obsahů a výstupů ve vzdělávání, organizace výuky, individuálního vzdělávacího plánu, personální podpory, hodnocení, intervence, formy vzdělávání, úpravy podmínek k přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, prodloužení délky vzdělávání a pomůcek, aj. Na vaše dotazy se těším tým specílních pedagogů a věříme, že zodpovězené dotazy vám pomohou při vaší práci.