Cíl  podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání a podpůrných opatření do praxe škol a školských zařízení
Forma 

tandemová výuka přímo na škole zdarma, možnost opakování

  • výuka na škole (4 hodiny)
  • zpětná reflexe (2 hodiny)

 puzzle KA4

Tandemová výuka 
  • depistáž žáka
  • zvolení vhodného speciálního pedagoga
  • zvolení cílů výuky
  • tandemová výuka na škole žáka
  • zpětná reflexe
Cílová skupina 

pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Jihočeského kraje