Cíl  podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání a podpůrných opatření do praxe škol a školských zařízení
Forma 

tandemová výuka přímo na škole zdarma, možnost opakování

  • výuka na škole (4 hodiny)
  • zpětná reflexe (2 hodiny)

 puzzle KA4

Tandemová výuka 
  • depistáž žáka
  • zvolení vhodného speciálního pedagoga
  • zvolení cílů výuky
  • tandemová výuka na škole žáka
  • zpětná reflexe
Cílová skupina 

pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Jihočeského kraje

   
Databáze služeb:  Databáze poradenských služeb v rámci Jihočeského kraje.
   
Podpůrné materiály: Podpůrné materiály, praktické návody ke smyslovým stimulacím, ukázky IVP a úpravy ŠVP, metodická podpora pedagogů pracujících se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.