Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367 
Příjemce: Jihočeský kraj
Partner s finančním příspěvkem:  Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.